Table 18.2 :  NUMBER OF PERSONS COVERED UNDER DIFFERENT SOCIAL PROTECTION SCHEMES BY ISLAND,  2011
    HEALTH INSURANCE SCHEMES SINGLE PARENT ALLOWANCE FOSTER PARENT ALLOWANCE ALLOWANCE EMERGENCY MEDICAL WELFARE Disability Allowance 
Locality MADHANA  MADHANA PLUS Parent  Children Parent  Children     
Republic 115,590 89,281 14,547 2,472 4,673 25 30 1,002 3,560
Male'  30,215 15,824 11,398 853 1,543 9 10 164 414
Atolls 85,375 73,457 3,149 1,619 3,130 16 20 838 3,146
North Thiladhunmathi (HA) 5,483 4,589 247 101 185 2 2 72 285
Thuraakunu 169 141 12 0 0 0 0 1 15
Uligamu 159 127 7 5 11 0 0 0 9
Berinmadhoo 1_/ 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Hathifushi 15 13 2 0 0 0 0 0 0
Mulhadhoo 103 91 5 2 2 0 0 0 3
Hoarafushi 949 739 60 28 55 0 0 22 45
Ihavandhoo 673 559 21 10 15 0 0 20 48
Kelaa 583 499 27 9 15 1 1 3 28
Vashafaru 167 145 7 1 3 0 0 0 11
Dhidhdhoo 1,074 931 36 14 21 1 1 6 64
Filladhoo 218 191 10 1 4 0 0 1 11
Maarandhoo 220 173 17 7 14 0 0 3 6
Thakandhoo 296 255 14 5 8 0 0 7 7
Utheemu 199 182 2 2 4 0 0 2 7
Muraidhoo 220 196 10 1 3 0 0 1 9
Baarah 431 340 17 16 30 0 0 6 22
                   
South Thiladhunmathi (HDh) 6,748 5,682 237 178 319 1 1 71 259
Hanimaadhoo 543 447 20 19 31 1 1 5 19
Finey 145 129 4 1 3 0 0 3 5
Naivaadhoo 196 177 6 1 2 0 0 3 7
Hirimaradhoo 124 104 10 0 0 0 0 3 7
Nolhivaranfaru 162 143 9 1 2 0 0 0 7
Nellaidhoo 302 257 9 6 12 0 0 1 17
Nolhivaramu 557 455 17 20 32 0 0 7 26
Kurnibi 215 180 8 5 11 0 0 4 7
Kunburudhoo 94 78 1 1 1 0 0 1 12
Kulhudhuffushi 2,689 2,265 85 88 155 0 0 18 78
Kumundhoo 443 344 14 16 39 0 0 12 18
Neykurendhoo 279 238 12 5 6 0 0 6 12
Vaikaradhoo 525 440 25 10 17 0 0 3 30
Maavaidhoo 90 79 5 1 1 0 0 2 2
Makunudhoo 340 304 12 4 7 0 0 3 10
Faridhoo 44 42 0 0 0 0 0 0 2
                   
North Miladhunmadulu (Sh) 3,865 3,273 159 62 111 1 1 27 231
Kanditheemu 341 297 15 5 7 0 0 2 15
Noomaraa 94 84 4 1 3 0 0 0 2
Goidhoo 175 146 8 5 6 0 0 0 10
Feydhoo 266 224 8 3 4 0 0 3 24
Feevah 242 201 6 7 14 1 1 4 8
Billeffahi 168 143 6 3 6 0 0 0 10
Foakaidhoo 264 217 17 5 8 0 0 0 17
Narudhoo 119 99 8 2 5 0 0 0 5
Maakan'doodhoo 27 27 0 0 0 0 0 0 0
Maroshi 233 210 9 0 0 0 0 0 14
Lhaimagu 200 178 7 3 6 0 0 3 3
Firun'baidhoo 1_/ 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Komandhoo 487 382 21 11 16 0 0 9 48
Maaun'goodhoo 271 236 15 4 7 0 0 1 8
Funadhoo 563 482 18 7 18 0 0 5 33
Milandhoo 3_/ 407 339 17 6 11 0 0 0 34
                   
South Miladhunmadulu (N) 3,798 3,245 178 64 116 1 1 38 155
Hen'badhoo 141 114 9 1 3 0 0 7 7
Ken'dhikulhudhoo 402 350 23 6 8 0 0 1 14
Maalhendhoo 199 159 11 6 14 0 0 3 6
Kudafari 204 176 11 0 0 1 1 3 12
Landhoo 226 192 13 4 6 0 0 3 8
Maafaru 231 176 10 9 25 0 0 2 9
Lhohi 182 165 9 1 1 0 0 3 3
Miladhoo 258 222 9 1 3 0 0 4 19
Magoodhoo 97 74 5 4 10 0 0 0 4
Manadhoo 502 432 9 12 19 0 0 6 24
Holhudhoo 584 520 27 6 10 0 0 2 19
Fodhdhoo 120 101 13 1 2 0 0 1 2
Velidhoo 652 564 29 13 15 0 0 3 28
                   
North Maalhosmadulu (R) 5,055 4,201 206 116 237 1 1 70 223
Alifushi 589 501 25 10 24 0 0 4 25
Vaadhoo 143 124 5 4 6 0 0 0 4
Rasgetheemu 281 242 11 4 8 0 0 8 8
An'golhitheemu 112 93 1 1 3 0 0 5 9
Un'goofaaru 517 445 12 8 21 0 0 3 28
Kandolhudhoo  2_/ 668 562 41 5 12 1 1 14 32
Dhuvaafaru  3_/ 68 10 0 16 40 0 0 2 0
Maakurathu 278 234 12 9 16 0 0 2 5
Rasmaadhoo 283 223 11 12 24 0 0 2 11
Innamaadhoo 267 214 10 13 19 0 0 4 7
Maduvvari 395 326 16 7 14 0 0 9 23
In'guraidhoo 368 301 19 8 15 0 0 4 21
Fainu 105 97 6 1 1 0 0 0 0
Meedhoo 436 366 16 8 17 0 0 5 24
Kinolhas 137 113 14 0 0 0 0 6 4
Hulhudhuffaaru 405 347 7 10 17 0 0 2 22
Ungulhu  3 3 0 0 0 0 0 0 0
                   
South Maalhosmadulu (B) 3,963 3,424 168 68 114 1 1 39 148
Kudarikilu 204 182 12 2 3 0 0 2 3
Kamadhoo 142 110 11 5 9 0 0 3 4
Kendhoo 295 247 20 3 5 1 1 3 15
Kihaadhoo 100 86 6 1 2 0 0 1 4
Dhonfanu 125 108 5 3 3 0 0 0 6
Daravandhoo 326 277 11 6 11 0 0 5 16
Maalhos 187 145 8 9 18 0 0 1 6
Eydhafushi 901 796 30 14 20 0 0 6 35
Thulhaadhoo 970 853 28 15 26 0 0 8 40
Hithaadhoo 373 333 18 2 2 0 0 7 11
Fulhadhoo 68 60 4 1 2 0 0 1 0
Fehendhoo 69 53 7 3 4 0 0 0 2
Goidhoo 203 174 8 4 9 0 0 2 6
                   
Faadhippolhu (Lh) 3,359 2,869 146 54 104 0 0 43 143
Hinnavaru 1,185 1,009 64 12 23 0 0 11 66
Naifaru 1,513 1,286 59 33 64 0 0 20 51
Kurendhoo 541 474 22 6 11 0 0 11 17
Olhuvelifushi 109 98 1 0 0 0 0 1 9
Maafilaafushi 11 2 0 3 6 0 0 0 0
                   
Male' Atoll (K) 3,137 2,608 111 76 166 2 4 49 121
Kaashidhoo 539 421 11 18 35 1 1 12 40
Gaafaru 320 255 18 7 19 0 0 4 17
Dhiffushi 216 189 11 2 4 0 0 3 7
Thulusdhoo 401 326 13 15 27 0 0 3 17
Huraa 213 181 9 6 7 0 0 2 8
Himmafushi 305 259 7 6 18 0 0 10 5
Gulhi 147 136 7 0 0 0 0 1 3
Maafushi 466 407 20 8 21 0 0 4 6
Guraidhoo 529 433 15 14 35 1 3 10 18
Thilafushi 1 1 0 0 0 0 0 0 0
                   
North Ari Atoll (AA) 2,077 1,712 121 45 85 0 0 35 79
Thoddoo 394 330 17 9 14 0 0 4 20
Rasdhoo 386 333 21 6 12 0 0 5 9
Ukulhas 252 189 24 5 11 0 0 9 14
Mathiveri 306 246 19 7 14 0 0 5 15
Bodufolhudhoo 181 156 10 4 7 0 0 3 1
Feridhoo 180 140 10 6 12 0 0 3 9
Maalhos 216 187 16 1 1 0 0 5 6
Himandhoo 162 131 4 7 14 0 0 1 5
                   
South Ari Atoll (ADh) 2,382 2,039 72 34 65 0 0 33 139
Hangn'aameedhoo 165 152 3 2 3 0 0 0 5
Omadhoo 325 246 10 8 11 0 0 3 47
Kun'burudhoo 109 92 1 1 3 0 0 0 12
Mahibadhoo 558 497 10 8 14 0 0 8 21
Mandhoo 80 72 0 1 2 0 0 2 3
Dhn'agethi 277 247 12 2 4 0 0 8 4
Dhigurah 183 155 7 4 7 0 0 4 6
Fenfushi 179 157 7 2 3 0 0 3 7
Dhidhdhoo 37 30 3 0 0 0 0 0 4
Maamigili 469 391 19 6 18 0 0 5 30
                   
Felidhu Atoll (V) 618 543 31 7 10 0 0 12 15
Fulidhoo 134 112 7 4 7 0 0 2 2
Thinadhoo 72 60 10 0 0 0 0 2 0
Felidhoo 186 169 6 1 1 0 0 4 5
Keyodhoo 149 130 5 1 1 0 0 4 8
Rakeedhoo 77 72 3 1 1 0 0 0 0
                   
Mulakatholhu (M) 1,960 1,754 59 27 48 0 0 18 54
Raiymandhoo 62 61 0 0 0 0 0 0 1
Madifushi 2_/ 24 23 1 0 0 0 0 0 0
Veyvah 126 113 1 3 7 0 0 0 2
Mulah 428 369 9 7 11 0 0 2 30
Muli 335 298 9 5 11 0 0 7 5
Naalaafushi 100 99 1 0 0 0 0 0 0
Kolhufushi 326 293 8 5 7 0 0 6 7
Dhiggaru 348 308 18 6 8 0 0 1 7
Maduvvari 211 190 12 1 4 0 0 2 2
                   
North Nilandhe Atoll (F) 1,274 1,065 74 21 34 0 0 14 66
Feeali 186 159 10 0 0 0 0 4 13
Biledhhdhoo 267 219 25 2 4 0 0 2 15
Magoodhoo 203 174 11 5 6 0 0 2 5
Dharan'boodhoo 120 104 5 1 2 0 0 0 8
Nilandhoo 498 409 23 13 22 0 0 6 25
                   
South Nilandhe Atoll (Dh) 1,963 1,660 85 41 78 2 2 24 71
Meedhoo 288 235 22 5 6 0 0 3 17
Ban'didhoo 168 143 6 3 5 0 0 5 6
Rin'budhoo 155 118 8 6 9 0 0 1 13
Hulhudeli 263 212 7 11 22 2 2 2 5
Gemendhoo 2_/ 24 23 0 0 0 0 0 0 1
Vaani 79 73 5 0 0 0 0 1 0
Maaen'boodhoo 275 232 12 5 12 0 0 2 12
Kudahuvadhoo 711 624 25 11 24 0 0 10 17
                   
Kolhumadulu (Th) 4,285 3,818 192 47 85 0 0 44 99
Buruni 217 182 14 5 12 0 0 0 4
Vilufushi 2_/ 466 418 29 3 4 0 0 7 5
Madifushi 223 199 11 2 2 0 0 1 8
Dhiyamigili 193 165 10 4 7 0 0 3 4
Guraidhoo 446 407 15 4 7 0 0 5 8
Kan'doodhoo 230 194 19 3 5 0 0 3 6
Vandhoo 86 82 2 0 0 0 0 2 0
Hirilandhoo 219 182 12 5 10 0 0 2 8
Gaadhiffushi 132 114 12 1 1 0 0 0 4
Thimarafushi 730 663 25 7 12 0 0 8 15
Veymandoo 414 372 15 2 5 0 0 8 12
Kinbidhoo 698 637 13 8 13 0 0 4 23
Omadhoo 231 203 15 3 7 0 0 1 2
                   
Hadhdhunmathi (L) 3,563 2,988 128 81 166 0 0 42 158
Ishdhoo 431 372 9 8 15 0 0 5 22
Dhan'bidhoo 207 179 10 2 6 0 0 0 10
Maabaidhoo 220 168 16 3 10 0 0 3 20
Mundoo 124 99 7 3 7 0 0 2 6
Kalhaidhoo 108 72 4 9 15 0 0 3 5
Gamu 919 748 29 29 60 0 0 14 39
Maavah 347 304 8 6 10 0 0 7 12
Fonadhoo 545 490 13 8 17 0 0 3 14
Gaadhoo 99 86 4 0 0 0 0 1 8
Maamendhoo 237 188 17 7 14 0 0 2 9
Hithadhoo 196 166 8 5 11 0 0 0 6
Kunahandhoo 130 116 3 1 1 0 0 2 7
                   
North Huvadhu Atoll (GA) 7,280 6,684 130 77 174 0 0 45 170
Kolamaafushi 635 549 32 8 19 0 0 5 22
Viligili 2,078 1,932 30 20 42 0 0 11 43
Maamendhoo 860 798 11 7 16 0 0 6 22
Nilandhoo 467 433 12 6 12 0 0 1 3
Dhaandhoo 1,151 1,043 24 10 22 0 0 13 39
Devvadhoo 653 623 7 4 6 0 0 2 11
Kodey 221 199 3 4 8 0 0 3 4
Dhiyadhoo 2_/   57 56 0 0 0 0 0 0 1
Gemanafushi 716 651 9 10 29 0 0 4 13
Kandhuhulhudhoo 442 400 2 8 20 0 0 0 12
                   
South Huvadhu Atoll (GDh) 8,279 7,188 274 166 329 1 1 59 261
Madaveli 1,181 1,066 17 18 42 0 0 5 33
Hoadhedhdhoo 508 443 22 8 17 0 0 4 14
Nadallaa 613 542 13 10 18 1 1 7 21
Gadhdhoo 890 812 23 10 15 0 0 6 24
Rathafandhoo 697 618 22 10 21 0 0 9 17
Vaadhoo 438 390 18 6 8 0 0 3 13
Fiyoari 391 330 16 9 26 0 0 5 5
Faresmaathoda 727 590 39 18 39 0 0 1 40
Maathodaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fares 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thinadhoo 2,834 2,397 104 77 143 0 0 19 94
                   
Fuvahmulah (Gn) 3,347 2,670 132 120 238 2 3 30 152
Fuvahmulah 3,347 2,670 132 120 238 2 3 30 152
                   
Addu Atoll (S) 12,939 11,445 399 234 466 2 3 73 317
Meedhoo 1,019 876 37 23 49 0 0 4 30
Hithadhoo 6,323 5,655 158 107 209 1 1 37 155
Maradhoo 1,285 1,111 50 26 47 0 0 7 44
Feydhoo 2,057 1,787 75 46 89 1 2 8 49
Maradhoofeydhoo 870 772 24 19 36 0 0 4 15
Hulhudhoo 1,385 1,244 55 13 36 0 0 13 24
1_/ Population relocated to other islands under population consolidation programme          
2_/ Population displaced to other islands due to tsunami               
3_/ Newly inhabited under population consolidation programme              
Source: National Social Protection Agency