Table 1.5 :  AREA AND DISTANCE TO MALE' AND ATOLL CAPITALS, BY LOCALITY
Area 1_/ Distance to Male'  Distance to Atoll Capital
  ( in hectares ) ( in km ) ( in km )
Republic
Male' 197 0.0 -
Villingili 26.9 2.8 -
Hulhumale' 188 2_/ 5.3 -
Atolls
North Thiladhunmathi (HA)
Thurakunu 22.0 332.6 33.3
Uligamu 112.7 329.7 29.6
Berinmadhoo 14.6 324.9 23.2
Hathifushi 4.1 325.1 34.3
Mulhadhoo 118.2 320.6 18.7
Hoarafushi 63.1 319.5 26.0
Ihavandhoo 60.5 315.8 21.8
Kelaa 213.4 311.4 13.5
Vashafaru 31.4 305.5 5.2
Dhidhdhoo * 50.6 305.1 0.0
Filladhoo 225.6 302.9 13.0
Maarandhoo 41.1 303.6 14.8
Thakandhoo 45.0 302.4 14.0
Utheemu 47.0 299.3 5.8
Muraidhoo 49.5 298.7 8.1
Baarah 248.8 295.9 13.2
South Thiladhunmathi (HDh)
Faridhoo 23.3 294.9 18.3
Hanimaadhoo (Airport) 259.5 289.9 19.0
Finey 118.4 290.4 13.8
Naivaadhoo 25.7 293.0 20.3
Hirimaradhoo 42.9 288.8 12.5
Nolhivaranfaru 150.2 284.1 10.2
Nellaidhoo 29.7 289.4 17.0
Nolhivaramu 221.1 280.7 4.6
Kuribi 31.6 282.8 9.4
Kuburudhoo 41.8 281.4 6.1
Kulhudhuffushi * 172.2 276.6 0.0
Kumundhoo 178.4 271.5 6.0
Neykurendhoo 163.0 269.6 13.4
Vaikaradhoo 96.5 271.0 15.3
Maavaidhoo 36.5 265.1 12.2
Makunudhoo 60.7 263.6 46.7
North Miladhunmadulu (Sh)
Kaditheemu 89.8 260.2 52.4
Noomaraa 35.4 255.9 40.2
Goidhoo 106.2 258.9 51.1
Feydhoo 81.7 248.3 35.7
Feevah 79.2 244.1 24.2
Bilehffahi 58.4 247.8 40.6
Foakaidhoo 55.6 242.6 25.2
Narudhoo 41.8 234.5 15.3
Maakandoodhoo 90.7 230.5 9.9
Maroshi 26.7 231.5 26.0
Lhaimagu 37.4 222.9 4.6
Firubaidhoo 14.2 218.1 7.8
Komandoo 6.0 215.2 27.8
Maaugoodhoo 26.7 208.5 12.3
Funadhoo * 86.4 220.6 0.0
Milandhoo 125.5 236.5 16.2
South Miladhunmadulu (N) 
Hebadhoo 19.7 201.5 25.2
Kedhikolhudhoo 218.7 197.6 20.8
Maalendhoo 33.6 192.2 15.3
Kudafari 22.5 190.0 13.1
Landhoo 81.2 189.6 14.4
Maafaru 114.3 184.3 10.9
Lhohi 35.2 182.9 6.8
Miladhoo 18.1 180.2 6.2
Magoodhoo 30.5 178.7 5.7
Manadhoo * 92.2 177.0 0.0
Holhudhoo 17.2 177.9 16.7
Fodhdhoo 24.6 177.4 22.0
Velidhoo 42.6 168.2 22.1
North Maalhosmadulu (R)
Alifushi 45.6 208.5 34.2
Vaadhoo 31.3 195.5 21.3
Rasgetheemu 30.4 190.0 15.7
Agolhitheemu 31.7 188.4 14.1
Ugufaaru * 28.1 174.4 0.0
Kadholhudhoo 11.2 176.0 19.8
Maakurathu 43.4 167.3 7.1
Rasmaadhoo 22.7 162.9 11.7
Innamaadhoo 27.8 161.4 13.2
Maduvvari 16.4 160.7 25.0
Iguraidhoo 35.8 154.1 21.2
Fainu 50.1 152.7 22.7
Meedhoo 30.6 155.4 24.7
Kinolhas 44.9 151.5 24.3
Hulhudhuffaaru 48.6 185.2 10.8
South Maalhosmadulu (B)
Kudarikilu 13.7 134.5 22.1
Kamadhoo 16.2 130.1 21.3
Kendhoo 14.5 134.4 20.4
Kihaadhoo 26.4 123.4 13.9
Dhonfanu 12.6 120.7 11.2
Dharavandhoo 45.5 117.2 9.0
Maalhos 23.2 115.7 5.5
Eydhafushi * 22.2 114.2 0.0
Thulhaadhoo 5.0 120.1 26.8
Hithaadhoo 28.4 113.3 19.6
Fulhadhoo 31.5 101.7 28.6
Fehendhoo 20.6 99.1 27.2
Goidhoo 113.5 96.2 26.7
Faadhippolhu (Lh)
Hinnavaru 12.6 147.0 7.5
Naifaru * 14.3 142.1 0.0
Kurendhoo 19.7 129.0 16.4
Olhuvelifushi 19.9 123.5 31.9
Maafilaafushi 49.2 132.5 10.7
Male' Atoll (K)
Kaashidhoo 276.5 87.1 66.0
Gaafuru 10.0 62.6 41.9
Dhiffushi 18.8 37.2 8.9
Thulusdhoo * 33.5 28.6 0.0
Huraa 18.8 20.3 8.4
Himmafushi 24.8 16.5 12.5
Gulhi 5.5 20.5 47.2
Maafushi 23.3 26.0 53.1
Guraidhoo 18.2 30.7 58.0
North Ari Atoll (AA)
Thoddoo 142.2 67.3 19.8
Rasdhoo * 16.5 57.4 0.0
Ukulhas 17.4 71.4 15.7
Mathiveri 20.2 84.5 29.1
Bodufolhudhoo 6.9 81.6 26.5
Feridhoo 43.2 87.9 38.3
Maalhos 23.2 90.2 43.9
Himandhoo 16.4 89.5 47.5
South Ari Atoll (ADh)
Hangnameedhoo 17.3 70.7 10.5
Omadhoo 21.1 73.6 4.0
Kuburudhoo 4.9 78.1 5.5
Mahibadhoo * 17.7 75.3 0.0
Mandhoo 28.8 103.5 30.5
Dhagethi 21.4 87.9 16.8
Dhigurah  42.8 96.5 25.8
Fenfushi 16.5 110.8 36.4
Dhidhdhoo 13.4 103.7 32.0
Maamigili 74.9 107.6 34.6
Felidhu Atoll (V)
Fulidhoo 9.7 55.8 27.2
Thinadhoo 9.1 76.1 2.0
Felidhoo * 11.8 77.9 0.0
Keyodhoo 7.3 79.1 1.3
Rakeedhoo 4.0 95.5 19.6
Mulakatholhu (M)
Raiymandhoo 21.6 121.4 19.8
Madifushi 10.9 122.3 18.9
Veyvah 34.5 135.7 4.4
Mulah 57.8 136.5 3.0
Muli * 28.9 139.4 0.0
Naalaafushi 8.9 142.2 2.8
Kolhufushi  75.6 155.1 23.3
Dhiggaru 7.3 118.2 21.2
Maduvvari 3.7 118.9 20.5
North Nilandhe Atoll (F)
Feeali 13.6 115.1 26.8
Biledhdhoo 29.5 130.9 12.6
Magoodhoo 17.7 135.9 8.6
Dharaboodhoo 36.5 139.2 4.2
Nilandhoo * 49.0 141.9 0.0
South Nilandhe Atoll (Dh)
Meedhoo 8.9 142.2 38.3
Badidhoo 19.9 149.1 31.4
Ribudhoo 16.1 154.5 28.2
Hulhudheli 15.5 163.5 21.4
Gemendhoo 4.7 162.0 20.4
Vaanee 10.9 170.3 13.7
Maaeboodhoo 17.6 175.0 8.2
Kudahuvadhoo * 67.0 180.4 0.0
Kolhumadulu (Th)
Buruni 30.5 184.9 42.3
Vilufushi 13.5 186.8 43.2
Madifushi 17.7 202.7 34.9
Dhiyamigili 23.5 204.9 32.0
Guraidhoo 26.9 206.7 29.6
Kadoodhoo 78.2 216.1 25.3
Vandhoo 23.2 218.5 21.0
Hirilandhoo 25.1 220.8 21.0
Gaadhiffushi 11.0 216.3 15.3
Thimarafushi 14.5 223.4 5.7
Veymandoo * 40.8 226.5 0.0
Kibidhoo 30.8 229.0 3.8
Omadhoo 32.8 230.0 8.0
Hadhdhunmathi (L)
Isdhoo 293.7 228.3 32.7
Dhabidhoo 46.6 231.0 29.4
Maabaidhoo 43.3 238.3 22.0
Mundhoo 19.7 240.1 20.3
Kalhaidhoo 24.8 242.5 18.0
Gan 516.6 251.0 10.3
Maavah 31.8 255.9 29.3
Fonadhoo * 159.2 260.0 0.0
Gaadhoo 69.4 261.6 4.1
Maamendhoo 18.8 261.9 12.7
Hithadhoo 108.7 264.1 12.9
Kunahandhoo 81.3 266.5 16.0
North Huvadhu Atoll (GA)
Kolamaafushi 20.3 372.4 29.2
Viligili * 55.0 379.7 0.0
Maamendhoo 48.5 384.0 4.3
Nilandhoo 56.7 392.5 12.9
Dhaandhoo 12.6 394.1 14.7
Dhevvadhoo 20.5 402.7 30.7
Kodey 104.4 408.2 31.4
Dhiyadhoo 48.8 410.4 33.7
Gemanafushi 47.2 414.3 37.7
Kanduhulhudhoo 25.2 424.4 46.3
South Huvadhu Atoll (GDh)
Madeveli 33.8 416.5 7.7
Hoadedhdhoo 88.1 418.0 9.2
Nadallaa 41.4 434.0 26.3
Gadhdhoo 22.2 431.5 57.4
Rathafandhoo 35.2 438.0 32.1
Vaadhoo 167.3 437.2 43.9
Fiyoari 72.6 440.9 37.2
Maathodaa 15.6 442.7 41.6
Fares 21.6 443.1 42.4
Thinadhoo * 104.4 409.0 0.0
Fuvahmulah (Gn)
Fuvahmulah * 420.0 497.0 0.0
Addu Atoll (S)
Feydhoo 49.2 541.1 9.3
Hithadhoo * 467.3 533.7 0.0
Hulhudhoo 151.8 530.7 15.5
Meedhoo  166.0 529.8 15.9
Maradhoo 74.9 539.6 7.0
Maradhoo-Feydhoo 31.4 540.3 7.9
* Atoll capital
1_/ As of  May 2003
2_/ Reclaimed Area as of 2006
Source : Ministry of Planning and National Development